• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?
THANAKRIT LAW OFFICE (THAILAND) สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน

Contact : Mr. Thanakrit Kuaphattarakarn (Lawyer) ธนกฤต เกื้อภัทรกาล (ทนายความ)

เราได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนเลขที่ 7100803000740

We are registered with the Department of Business Development Trade Register No. 7100803000740

HOMEPAGE : http://www.kittilaw.com http://www.thtnn.com
Email : Thaicounsel@hotmail.com Boss_kit@hotmail.com

Office located : No. 555/78 in village B - Avenue watcharapol ( Opposite The Saimai District Office Area )
Suukhapibal 5 Road , Orr-Ngoen Sub -District, Saimai District, Bangkok 10220, Thailand.
TeL : 66(0)2 158 7378 Mobile : 66(0)81 927 2773 FAX : 66(0)2 1587372 ( Auto )

สำนักงาน : 555/78 โครงการ บี อเวนิว วัชรพล ( ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหม ) ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02 158 7378 มือถือ : 081 927 2773 แฟ็กซ์ : 02 1587372


เปลี่ยนภาษา

ไทย     อังกฤษ
   

THTNN.COM
   
   

Change language

Thai     Englishใบอนุญาตทนายความ ATTORNEY AT LAW

          

รับว่าความ

จดทะเบียน

ขอใบอนุญาต

อื่นๆ

CONDUCTING

REGISTING

LICENSE

OTHERS

เครื่องหมายการค้า / TRADE MARK

We are representative for registration of trademark copyright patent/invention/product design
เราเป็นตัวแทนรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร / การประดิษฐ์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า
สินค้าเครื่องกรองน้ำรถยนต์
Car water filter products
No. ค389034

เครื่องหมายการค้า
สินค้าสารเคมีชนิดสเปรย์ฉีดพ่น
Spray chemicals for spraying
No. ค335235

เครื่องหมายการค้า
สินค้าเหล้าไวน์
Wine products
No. ค375899

เครื่องหมายการค้า
สินค้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้
Product blender juice
No. ค322586

เครื่องหมายการค้า
เสื้อ กางเกง กางชั้นใน ถุงเท้า
shirts, pants, unfold, sock
No. ค365595
เครื่องหมายการค้า
สินค้าดอกบัวคู่
Twin Lotus Products
No. 171117321

เครื่องหมายการค้า
เชือกไนล่อน ตาข่ายไนล่อน
Nylon rope, Nylon net
No. 171124458

เครื่องหมายการค้า
เชือกไนล่อน ตาข่ายไนล่อน
Nylon rope, Nylon net
No. 171132004

เครื่องหมายการค้า
กล้วยทอด ผลไม้แปรรูป
Fried banana, Processed fruit
No. ค419899

เครื่องหมายการค้า
ขนมปัง, เค้ก, กาแฟ
Bread, cake and coffee
No. ค349182
Our service at 0-819272773 , 02 1587378
or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378
หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

เครื่องหมายบริการ / SERVICE MARK

เครื่องหมายบริการ
การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ
Business management Business Administration
No. บ64063

เครื่องหมายบริการ
จัดการที่พักอาศัย / คนเดินทาง
Organize accommodation for travelers
No. บ48953

เครื่องหมายบริการ
การศึกษา การจัดฝึกอบรม โรงเรียน
Education Training School
No. บ64703

เครื่องหมายบริการ
การจัดที่พักชั่วคราว โรงแรม
Hotel accommodation arrangement
No. บ64191

เครื่องหมายบริการ
สปาเพื่อสุขภาพ อาบอบนวดเพื่อสุขภาพ
Spa Massage for health
No. 161105207
Our service at 0-819272773 , 02 1587378
or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378
หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร / PATENT, PETTY PATENT

สิทธิบัตร
ตุ๊กตา, ของประดับตกแต่ง
Dolls, decorations
No. 56873

สิทธิบัตร
ตุ๊กตา, ของประดับตกแต่ง
Dolls, decorations
No. 56876

สิทธิบัตร
ตุ๊กตา, ของประดับตกแต่ง
Dolls, decorations
No. 56878

สิทธิบัตร
ตุ๊กตา, ของประดับตกแต่ง
Dolls, decorations
No. 56884

อนุสิทธิบัตร
ป้ายข้อความอิเล็กทรอนิกส์
Electronic text label
No. 13036
Our service at 0-819272773 , 02 1587378
or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378
หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

OUR SERVICE

LEGAL SERVICE FOR FOREIGNERS IN THAILAND.


Service for legal cases consultant and cases conducting in all over the country.
Corporate lawyer to the company, partnership or proprietors.
Contract drafting, Will drafting and consulting, Registration, Alteration.
Company Registration and modify, The dissolution and liquidation of the company, partnership, proprietor, Tax consulting. Machinery.
Trademark, Copyright, Patent.
License for construction of factory, Extending of factory license. Manufacturing standard Registration.
Food and drug license service ( FDA )
Work permit application guidelines. ( Work permit application and validity extending Extending of VISA and Passport validity)
Application for Tallinn registration card or permanent residence.
Naturalization, Verification of Thai nationality for the alien.
Contact to the government organization.
Accounting work , Account auditing.
Application to receive the BOI promotion.
Property sale agent.

Our service at 0-819272773 , 02 1587378 or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

www.THTNN.com | FB : THTNN | Hotline. 081-927-2773

  THTNN             _THTNN             thtnn_lawyers             ธนกฤตและเพื่อน             ธนกฤตและเพื่อน  


  เว็บไซต์. www.THTNN.com             โทร. 081-927-2773             เว็บไซต์. www.KITTILAW.com

บริการของเรา

สำนักงานของเราให้บริการงานทาง ด้านกฎหมาย, รับว่าความ, จดทะเบียนธุรกิจ , ขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตต่างๆ


รับว่าความทั่วราชอาณาจักร : คดีแพ่ง คดีอาญา คดีธุรกิจ คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน : คดีภาษีอากร : รับบริการงานด้านกฎหมายทั่วไป : นิติกรรมสัญญา
รับจดทะเบียน : จัดตั้ง เพิ่ม-ลดสาขา เพิ่ม - ลดทุน ย้าย เลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างร้าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องจักร อาหารและยา(อ.ย) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
รับขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตต่างๆ : ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ใบต่างด้าว โอนแปลงสัญชาติ พิสูจน์สัญชาติ ใบอนุญาตตั้งโรงงาน ขอการส่งเสริมการลงทุน B.O.I ใบอนุญาตมาตรฐานสินค้า
เป็นทนายที่ปรึกษาประจำ : ติดต่อหน่วยงานทางราชการ : เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน
รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี : ทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบบัญชี ทำ / ปิดงบการเงิน ( ทำ / ปิดงบดุล ) พร้อมผู้สอบบัญชีเซ็นงบเปล่า งบประจำปี งบเลิก : เคลียร์ปัญหาภาษี
วางระบบบัญชี : ยื่นภาษี

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378 หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

Service Charges
1. Litigation a civil case service charges are negotiable depending on each case.
2. Litigation a Criminal case service charge are negotiable depending on each case
3. Registration a company service charges us
4. Registration a limited partnership service charges of all
5. Applying for a foreign business operation service charge
6. Registration commercial shop service charge
7. Amendment, supplementation any item in a company and partnership service charges us
8. Registration Value Added Tax service charges
9. Registration for dissolution of company, partnership, service charge
10. Registration Trademark, service charge
11. Registration Patent, service charge
12. Asking for Work Permit( one year visa) for Alien; service charge Work Permit
13. Work Permit (1 year visa) renewal, the service charge is Work Permit
14. Contact and coordination applications residence permit for Alien in Thailand service charge
15. Proving nationality is thai service charge
16. Contact Government Agencies, service charge is negotiable depending on each case.
17. Land purchasing, commission is based on legal condition.
18. Applications Factory license service charge
19. Accounting, Auditing (Close/Balance Sheet Verification), service charge is negotiable.
20. Promoting B.O.I investment service charge
21. Food and Drug License service charge
22. Other service charges are negotiable depending on each case.
อัตราค่าบริการของเรา
1. ค่าว่าความคดีแพ่งค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
2. ค่าว่าความคดีอาญาค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
3. จดทะเบียนบริษัท จ่ายค่าบริการ
4. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ
5. จดทะเบียนประกอบธุรกิจต่างด้าว
6. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) จ่ายค่าบริการ
7. แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ
8. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมใช้จ่ายและอื่นๆ จ่ายค่าบริการ
9. จดทะเบียนเลิกชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดค่าบริการ
10. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่าบริการ
11. จดทะเบียนสิทธิบัตรค่าบริการ
12. ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี)
13. ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี)
14. ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวรค่าบริการรับติดต่อและประสานงานแต่ละกรณี
15. พิสูจน์สัญชาติ โอนและแปลงสัญชาติค่าบริการติดต่อและประสานงานแต่ละกรณี
16. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ค่าบริการแล้วแต่ยากง่าย แล้วแต่ตกลงกัน
17. ซื้อขายที่ดิน ค่านายหน้าตามกฎหมายกำหนด
18. ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน
19. ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ปิด/เซ็นงบดุล) ค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
20. ค่าบริการขอใบอนุญาต BOI
21. ค่าบริการขอใบอนุญาต อาหารและยา(อ.ย.)
22. ค่าบริการอื่นๆ ยากง่ายแล้วแต่ตกลงกัน
THANAKRIT LAW OFFICE -- Copyright 2003 | Thanakrit Law Office ( http://www.kittilaw.com )

Contacts : Mr. Thanakrit Kuaphattarakarn (Lawyers)
Office located : No. 555/78 in village B - Avenue watcharapol ( Opposite The Saimai District Office Area ) Suukhapibal 5 Road , Orr-Ngoen Sub -District, Saimai District, Bangkok 10220, Thailand.
TeL : 66(0)2 158 7378 Mobile : 66(0)81 927 2773 FAX : 66(0)2 1587372 ( Auto )

Email : thaicounsel@hotmail.com Boss_kit@hotmail.com

HOMEPAGE : http://www.kittilaw.com - Go to http://www.thtnn.com

We are registered with the Department of Business Development. No. 7100803000740 (electronic commerce)จดเครื่องหมายการค้า | โทร. 081-927-2773
ติดตามผลงานของเรา เพิ่มเติม. ได้ที่ https://www.facebook.com/THTNN
สารบัญเว็บไซต์ประเทศไทย เว็บต่าง ๆ ทั่วไทย เรารวบรวมไว้ที่นี่เลย คลิ๊ก !!!
Directory of thai Click here !!!
  THTNN             _THTNN             thtnn_lawyers             ธนกฤตและเพื่อน             ธนกฤตและเพื่อน


  เว็บไซต์. www.THTNN.com             โทร. 081-927-2773             เว็บไซต์. www.KITTILAW.com