• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับเป็นทนายความที่ปรึกษา


ทนายที่ปรึกษาประจำ


เป็นทนายที่ปรึกษาประจำบริษัท ห้างร้าน ส่วนบุคคลฯลฯ

● เงินเดือนประจำเดือนละ 10,000 บาท (ไม่ต้องไปทำงานประจำที่สำนักงานหรือที่อยู่ของนายจ้าง)

● รับปรึกษาแต่ละเรื่องฟรี

● ว่าความแต่ละคดี คิดค่าบริการตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง หรือแต่ละคดี

● ทำการงานแต่ละเรื่อง คิดค่าบริการเป็นเรื่องๆ และค่าพาหนะ