• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับขอส่งเสริมการลงทุน B.O.I


การขอรับการส่งเสริมการลงทุน B.O.I


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมให้บริการ 

หากคุณสนใจจะจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะเป็นจุดติดต่อที่ดีที่สุดของคุณ บีโอไอเป็นหน่วยราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน บีโอไอพร้อมให้บริการในหลายด้าน ได้แก่ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

- ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จูงใจและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้

- ไม่กำหนดเงื่อนไขการถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและในบางสาขาของอุตสาหกรรมบริการ

- ให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ามาจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติ

- ยกเว้นข้อจำกัดการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ

บริการสนับสนุนธุรกิจ

- ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย

- จัดการเยี่ยมชมเพื่อศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงาน

- Iจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้รับจ้างผลิต และผู้สนใจร่วมทุน

- ให้รายละเอียดผู้ติดต่อของหน่วยงานหลักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์

- ประสานร่วมมือกับกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

นอกจากนี้ บีโอไอยังทำหน้าที่ด้านการตลาดในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งรองรับการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

บีโอไอได้รับมอบหมายให้จัดทำและดำเนินแผนยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุนทั่วโลกตลอดปี

สำนักงานส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ 13 แห่ง (โตเกียว โอซากา เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว ไทเป โซล ซิดนีย์ แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส สต็อกโฮล์ม ลอสแองเจลีส และนิวยอร์ก) ทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าในการต้อนรับและประสานกับนักลงทุนเป้าหมาย 

หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์เอกสารและข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบีโอไอ

Copyright©2003 Kitti Law Office สำนักงานกฏหมายกิตติทนายความ , All rights reserved.


eXTReMe Tracker