• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?
THANAKRIT LAW OFFICE (THAILAND) สำนักกฎหมายธนกฤตและเพื่อน

Contact : Mr. Thanakrit Kuaphattarakarn (Lawyer) ธนกฤต เกื้อภัทรกาล (ทนายความ)

เราได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนเลขที่ 7100803000740

We are registered with the Department of Business Development Trade Register No. 7100803000740

HOMEPAGE : http://www.kittilaw.com http://www.thtnn.com
Email : Thaicounsel@hotmail.com Boss_kit@hotmail.com

Office located : No. 555/78 in village B - Avenue watcharapol ( Opposite The Saimai District Office Area )
Suukhapibal 5 Road , Orr-Ngoen Sub -District, Saimai District, Bangkok 10220, Thailand.
TeL : 66(0)2 158 7378 Mobile : 66(0)81 927 2773, 66(0)85 934 4222 FAX : 66(0)2 1587372 ( Auto )

สำนักงาน : 555/78 โครงการ บี อเวนิว วัชรพล ( ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหม ) ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02 158 7378 มือถือ : 081 927 2773, 085 934 4222 แฟ็กซ์ : 02 1587372


เปลี่ยนภาษา

ไทย     อังกฤษ
   

THTNN.COM
   
   

Change language

Thai     Englishใบอนุญาตทนายความ ATTORNEY AT LAW

     


          

รับว่าความ

จดทะเบียน

ขอใบอนุญาต

อื่นๆ

CONDUCTING

REGISTING

LICENSE

OTHERS

เครื่องหมายการค้า / TRADE MARK

We are representative for registration of trademark copyright patent/invention/product design
เราเป็นตัวแทนรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร / การประดิษฐ์ / การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าตาข่ายเชือกไนล่อน
Net and Nylon rope goods

สินค้าปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ)
Fertilizer goods [chemical fertilizer and organic fertilizer]

สินค้าเสื้อ กางเกง
Trousers and upper body clothes goods

สินค้าเส้นด้าย
Thread goods

สินค้าอาหารเสริม (สำหรับคน และพืช)
Supplementary food goods [for human and vegetable]
สินค้าสำหรับสัตว์ (สินค้าสำหรับอาหารสัตว์)
Goods for animal [goods for feed]

สินค้าสบู่ แชมพู ครีมนวดผม ครีมหมักผม
Soap, Shampoo, Hair cream Hair cream fermentation goods

สินค้าเส้นด้าย
Thread goods

สินค้าน้ำดื่มบรรจุขวด
Bottle water goods

สินค้าฟิล์มกรองแสง
Film optical filters Goods
Our service at 0-819272773 , 02 1587378
or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378
หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

เครื่องหมายบริการ / SERVICE MARK

เครื่องหมายบริการ ประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
Business valuation

เครื่องหมายบริการ จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and beverage management

เครื่องหมายบริการ ขนส่งจัดเก็บและกระจายสินค้า
Transport, storage and distribution

เครื่องหมายบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์
Business franchise
Our service at 0-819272773 , 02 1587378
or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378
หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

OUR SERVICE

LEGAL SERVICE FOR FOREIGNERS IN THAILAND.


Service for legal cases consultant and cases conducting in all over the country.
Corporate lawyer to the company, partnership or proprietors.
Contract drafting, Will drafting and consulting, Registration, Alteration.
Company Registration and modify, The dissolution and liquidation of the company, partnership, proprietor, Tax consulting. Machinery.
Trademark, Copyright, Patent.
License for construction of factory, Extending of factory license. Manufacturing standard Registration.
Food and drug license service ( FDA )
Work permit application guidelines. ( Work permit application and validity extending Extending of VISA and Passport validity)
Application for Tallinn registration card or permanent residence.
Naturalization, Verification of Thai nationality for the alien.
Contact to the government organization.
Accounting work , Account auditing.
Application to receive the BOI promotion.
Property sale agent.

Our service at 0-819272773 , 02 1587378 or E-mail at thaicounsel@hotmail.com

www.THTNN.com | FB : THTNN | Hotline. 081-927-2773

  THTNN             _THTNN             thtnn_lawyers             ธนกฤตและเพื่อน             ธนกฤตและเพื่อน  


  เว็บไซต์. www.THTNN.com             โทร. 081-927-2773             เว็บไซต์. www.KITTILAW.com

บริการของเรา

สำนักงานของเราให้บริการงานทาง ด้านกฎหมาย, รับว่าความ, จดทะเบียนธุรกิจ , ขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตต่างๆ


รับว่าความทั่วราชอาณาจักร : คดีแพ่ง คดีอาญา คดีธุรกิจ คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีแรงงาน : คดีภาษีอากร : รับบริการงานด้านกฎหมายทั่วไป : นิติกรรมสัญญา
รับจดทะเบียน : จัดตั้ง เพิ่ม-ลดสาขา เพิ่ม - ลดทุน ย้าย เลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างร้าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องจักร อาหารและยา(อ.ย) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
รับขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตต่างๆ : ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ใบต่างด้าว โอนแปลงสัญชาติ พิสูจน์สัญชาติ ใบอนุญาตตั้งโรงงาน ขอการส่งเสริมการลงทุน B.O.I ใบอนุญาตมาตรฐานสินค้า
เป็นทนายที่ปรึกษาประจำ : ติดต่อหน่วยงานทางราชการ : เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน
รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี : ทำบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบบัญชี ทำ / ปิดงบการเงิน ( ทำ / ปิดงบดุล ) พร้อมผู้สอบบัญชีเซ็นงบเปล่า งบประจำปี งบเลิก : เคลียร์ปัญหาภาษี
วางระบบบัญชี : ยื่นภาษี

ท่านซื้อบริการของเราโทร. 0-819272773 , 02 1587378 หรือเมล์มาที่ thaicounsel@hotmail.com เราจะติดต่อกลับทันที

Service Charges
1. Litigation a civil case service charges are negotiable depending on each case.
2. Litigation a Criminal case service charge are negotiable depending on each case
3. Registration a company service charges usUS $ 188 Dollars.
4. Registration a limited partnership service charges of allUS $ 125 Dollars.
5. Applying for a foreign business operation service chargeUS $ 1,250 Dollars.
6. Registration commercial shop service chargeUS $ 35 - 95 Dollars.
7. Amendment, supplementation any item in a company and partnership service charges usUS $ 110 - 160 Dollars.
8. Registration Value Added Tax service chargesUS $ 35 - 95 Dollars.
9. Registration for dissolution of company, partnership, service chargeUS $ 220 Dollars.
10. Registration Trademark, service chargeUS $ 220 Dollars.
11. Registration Patent, service chargeUS $ 940 Dollars.
12. Asking for Work Permit( one year visa) for Alien; service charge Work Permit: US $ 190 Dollars , Visa US $ 190 DollarsUS $ 380 Dollars.
13. Work Permit (1 year visa) renewal, the service charge is Work Permit: US $ 160 Dollars , Visa US $ 160 DollarsUS $ 320 Dollars.
14. Contact and coordination applications residence permit for Alien in Thailand service chargeUS $ 2,190 Dollars.
15. Proving nationality is thai service chargeUS $ 2,190 Dollars.
16. Contact Government Agencies, service charge is negotiable depending on each case.
17. Land purchasing, commission is based on legal condition.
18. Applications Factory license service chargeUS $ 625 Dollars. UP
19. Accounting, Auditing (Close/Balance Sheet Verification), service charge is negotiable.
20. Promoting B.O.I investment service chargeUS $ 1,250 Dollars.
21. Food and Drug License service chargeUS $ 625 Dollars. UP
22. Other service charges are negotiable depending on each case.
อัตราค่าบริการของเรา
1. ค่าว่าความคดีแพ่งค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
2. ค่าว่าความคดีอาญาค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
3. จดทะเบียนบริษัท จ่ายค่าบริการ6,000 บาท
4. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ4,000 บาท
5. จดทะเบียนประกอบธุรกิจต่างด้าว40,000 บาท
6. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) จ่ายค่าบริการ1,000-3,000 บาท
7. แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ่ายค่าบริการ3,500-5,000 บาท
8. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมใช้จ่ายและอื่นๆ จ่ายค่าบริการ1,000-3,000 บาท
9. จดทะเบียนเลิกชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดค่าบริการ7,000 บาท
10. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่าบริการ7,000 บาท
11. จดทะเบียนสิทธิบัตรค่าบริการ30,000 บาท
12. ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี) ค่าบริการ ขอใบอนุญาตทำงาน 6,000 บาท , ขอวีซ่า 6,000 บาท12,000 บาท
13. ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (วีซ่า 1 ปี) ค่าบริการ ต่อใบอนุญาตทำงาน 5,000 บาท , ต่อวีซ่า 5,000 บาท10,000 บาท
14. ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวรค่าบริการรับติดต่อและประสานงานแต่ละกรณี70,000 บาท
15. พิสูจน์สัญชาติ โอนและแปลงสัญชาติค่าบริการติดต่อและประสานงานแต่ละกรณี70,000 บาท
16. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ค่าบริการแล้วแต่ยากง่าย แล้วแต่ตกลงกัน
17. ซื้อขายที่ดิน ค่านายหน้าตามกฎหมายกำหนด
18. ขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน20,000 บาท (ขึ้นไป)
19. ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ปิด/เซ็นงบดุล) ค่าบริการแล้วแต่ตกลงกัน
20. ค่าบริการขอใบอนุญาต BOI40,000 บาท
21. ค่าบริการขอใบอนุญาต อาหารและยา(อ.ย.)20,000 บาท(ขึ้นไป)
22. ค่าบริการอื่นๆ ยากง่ายแล้วแต่ตกลงกัน
THANAKRIT LAW OFFICE -- Copyright 2003 | Thanakrit Law Office ( http://www.kittilaw.com )

Contacts : Mr. Thanakrit Kuaphattarakarn (Lawyers)
Office located : No. 555/78 in village B - Avenue watcharapol ( Opposite The Saimai District Office Area ) Suukhapibal 5 Road , Orr-Ngoen Sub -District, Saimai District, Bangkok 10220, Thailand.
TeL : 66(0)2 158 7378 Mobile : 66(0)81 927 2773, 66(0)85 934 4222 FAX : 66(0)2 1587372 ( Auto )

Email : thaicounsel@hotmail.com Boss_kit@hotmail.com

HOMEPAGE : http://www.kittilaw.com - Go to http://www.thtnn.com

We are registered with the Department of Business Development. No. 7100803000740 (electronic commerce)จดเครื่องหมายการค้า | โทร. 081-927-2773
ติดตามผลงานของเรา เพิ่มเติม. ได้ที่ https://www.facebook.com/THTNN
สารบัญเว็บไซต์ประเทศไทย เว็บต่าง ๆ ทั่วไทย เรารวบรวมไว้ที่นี่เลย คลิ๊ก !!!
Directory of thai Click here !!!
  THTNN             _THTNN             thtnn_lawyers             ธนกฤตและเพื่อน             ธนกฤตและเพื่อน


  เว็บไซต์. www.THTNN.com             โทร. 081-927-2773             เว็บไซต์. www.KITTILAW.com